پچ پنل های فیبر نوری

حالت نمایش:
پچ پنل فیبر نوری FC Simplex 24 Port
-5%
190,000تومان 200,000تومان

این پچ پنل فیبر نوری دارای بدنه ای از جنس فلز بوده و روی آن 24 پورت وجود دارد که می توان آداپتور های FC با ساختار سیمپلکس را درون آن ها تعبیه نمود. این محصول یکی از تجهیزات فیبر نوری بوده که در بازار تجهیزات شبکه به فروش رسیده و گزینه مناسبی برای جلوگیری از بهم ریختگی و آسیب به کابل های فیبر نوری در پروژه های کابل کشی مبتنی بر ف..

پچ پنل فیبر نوری LC Simplex 24 Port
-9%
200,000تومان 220,000تومان

این پچ پنل فیبر نوری دارای بدنه ای از جنس فلز بوده و روی آن 24 پورت وجود دارد که می توان آداپتور های LC با ساختار سیمپلکس را درون آن ها تعبیه نمود. این محصول یکی از تجهیزات فیبر نوری بوده که در بازار تجهیزات شبکه به فروش رسیده و گزینه مناسبی برای جلوگیری از بهم ریختگی و آسیب به کابل های فیبر نوری در پروژه های کابل کشی مبتنی بر ف..

پچ پنل فیبر نوری SC Duplex 12 Port
-9%
195,000تومان 215,000تومان

این پچ پنل فیبر نوری دارای بدنه ای از جنس فلز بوده و روی آن 12 پورت وجود دارد که می توان آداپتور های SC با ساختار داپلکس را درون آن ها تعبیه نمود. این محصول یکی از تجهیزات فیبر نوری بوده که در بازار تجهیزات شبکه به فروش رسیده و گزینه مناسبی برای جلوگیری از بهم ریختگی و آسیب به کابل های فیبر نوری در پروژه های کابل کشی مبتنی بر فی..

پچ پنل فیبر نوری SC Duplex 24 Port
-9%
210,000تومان 230,000تومان

این پچ پنل فیبر نوری دارای بدنه ای از جنس فلز بوده و روی آن 24 پورت وجود دارد که می توان آداپتور های SC با ساختار داپلکس را درون آن ها تعبیه نمود. این محصول یکی از تجهیزات فیبر نوری بوده که در بازار تجهیزات شبکه به فروش رسیده و گزینه مناسبی برای جلوگیری از بهم ریختگی و آسیب به کابل های فیبر نوری در پروژه های کابل کشی مبتنی بر فی..

پچ پنل فیبر نوری SC Duplex 48 Port دو یونیت
-9%
320,000تومان 350,000تومان

این پچ پنل فیبر نوری دارای بدنه ای از جنس فلز بوده و روی آن 48 پورت وجود دارد که می توان آداپتور های SC با ساختار داپلکس را درون آن ها تعبیه نمود. این محصول یکی از تجهیزات فیبر نوری بوده که در بازار تجهیزات شبکه به فروش رسیده و گزینه مناسبی برای جلوگیری از بهم ریختگی و آسیب به کابل های فیبر نوری در پروژه های کابل کشی مبتنی بر فی..

نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)