شرکت مهندسی و پژوهشی فرنیرو یک شرکت خصوصی است که در مهرماه 1380 با انگیزه پژوهش و کار در زمینه دانش و صنعت برق با اندیشه و بدست گروهی از کارشناسان متخصص و مجرب و اساتید دانشگاهی این رشته بنیان نهاده شد.
در راستای تخصصی تر کردن خدمات مهندسی و محصولات، شرکت مهندسی فرنیروی شرق با تاسیس و مشارکت چهار شرکت تخصصی دیگر در زمینه های گوناگون مهندسی برق، گروه شرکت های فرنیرو را بنیان نهاد. هم اکنون شرکت فرنیرو به عنوان شرکت مادر، با ایجاد سیستم مدیریت یکپارچه خدماتی مانند شرکت در مناقصه ها، بستن قراردادها، سپردن ضمانت نامه ­ها، تامین نیروی انسانی متخصص و پشتیبانی مالی و فنی را به شرکت های گروه ارایه می دهد.

این گروه بصورت تخصصی در زمینه های زیر فعالیت کرده و به ارایه راهکارها، خدمات و محصولات می پردازد.


چشم انداز

چشم انداز گروه فرنیرو به عنوان یک مجموعه دانش بنیان، پدیدار شدن در میان ده پیمانکار EPC برتر ایران در صنعت مخابرات کشور است. ما می خواهیم اولین انتخاب برای فراهم سازی مشتریانمان در حوزه صنعت برق باشیم. گروه فرنیرو ارزش های برجسته ای برای مشتریان و همکارانش در کنار رشد پایدار و بالنده ایجاد می نماید.
 

 ماموریت

ماموریت گروه فرنیرو گسترش توانمندی های فنی و مدیریتی در اجرای پروژه و ارائه خدمات مناسب تر با بهبود برنامه ریزی، اجرا و پیاده سازی به موقع و با کیفیت و هزینه مطلوب می باشد.


استراتژی

  • رضایت مشتریان
  • انجام ممیزی های دوره ای به منظور پایش کیفیت خدمات